Velkommen til Hallingløpet 2021

I år blir løpet annerledes enn det tidligere har vært, løpet blir arrangert med start og mål fra stølen til Ole Kristian i Tunhovd 19-20 februar 2021. (adresse får man ved påmelding)

Det vil være parkering og start utfra et stort området som er brøytet. Vi vil sette opp en lavvo hvor det vil være mulighet til å varme sin egen mat på bål (det vil ikke være salg av mat eller drikke dessverre) og toaletter vil være tilgjengelig. 

Det vil dessverre heller ikke være mulig å komme som publikum i start/målområde.

 

Klassene vil være:

ca. 130 km (ca. 65 km x 2) 8 spann   hunder.jpg

ca. 130 km (ca. 65 km x 2) åpen klasse   

ca. 130 km (ca. 65 km x 2) 6 spann junior (13-18 år)

ca. 65 km 8 spann

ca. 65 km åpen klasse

ca. 65 km  6 spann junior (13-18 år)  

ca. 30 km 4-6 spann

ca. 30 km 4-6 spann junior(13-18år)

 

Program 

Fredag 19 februar

Sekretariatet åpner kl. 19:00 NB! Alle MÅ betale inn på konto på forhånd, ingen direkte betaling, kopi av innbetalt lisens sendes inn ved påmelding,  alle veterinærattester skal scannes og sendes inn for kontroll sammen med chip liste 1 uke før løpet.

(Kjørermøtet vil være digitalt på Teams/Zoom, og alle får beskjed i god tid om når dette vil være.)

Start for 8 spann 130 km kl. 23.00

Åpen klasse starter når alle 8 spann er ute

Lørdag 20 februar

Start for 8 spann 65 km kl. 10:00

Åpen klasse starter når alle 8 spann er ute

Start 4-6 spann 30 km kl. 11:00

 

Løpet starter på Storestøl og går inn samme løypenett som tidligere. Nytt løypekart vil være klart før løpet. 130 km klassene kjører 1 runde på 65 km før det er obligatorisk 4 timers hvile med tidsutjevning. Bikkjer kan legges i henger eller stilles opp på langkjetting under hvilen. Det er IKKE tillatt med halm på parkeringen eller området rundt.

Løpet går etter langdistansereglene til Norges Hundekjørerforbund.

 

Startkontigent:

30 km : kr 500
65 km : kr 700
130 km: kr 1100

 

Engangslisens: http://www.sleddog.no/om-forbundet/lisenser/

Betaling og påmeldingsfrist: innbetaling må være på konto innen 29 januar 2021

Hallingløpet kontonr. 2324.07.11176. MERK INNBETALINGEN MED KJØREREN DET BETALES FOR!

Det vil  bli lagt ut startliste etter innbetalingsfristen.

Spørsmål kan rettes til:
Løypesjef- Ole Christian Haga 906 09 852
Påmelding- Marianne K. Haugeplass 906 89 897

Det vil dessverre ikke være mulighet for etteranmelding til løpet i år, dette pga at vi må vite antall, navn etc.

Påmeldingsskjema finner du her

_______________________________________________________________________________________________________________

Smitteverntiltak i forbindelse med COVID-19

Hallingløpet vil hele tiden følge Helsedirektoratets gjeldende retningslinjer for smittevern

https://www.helsedirektoratet.no/veiledere/smittevern-for-idrett-covid-19

 I tillegg vil følgende tiltak iverksettes utover Helsedirektoratets retningslinjer:

-Kjørermøtet vil være digitalt på Teams/Zoom, og alle får beskjed i god tid om når dette vil være.

-Alle veterinærattester skal scannes og sendes inn for kontroll sammen med chip liste, 1 uke før løp(stikkprøver kan forekomme)

-Lisens må løses før kjøreren vil kunne være med i trekning av startnummer. Det vil ikke være anledning til å løse lisens ved innsjekk.

-Det vil kun være mulig å ha med en handler/sjåfør/medhjelper, pr. kjører.

 

Refusjon av startkontingent ved avlyst løp:

Hallingløpet  2021 vil arrangeres i henhold til Helsedirektoratets til enhver tid gjeldende retningslinjer for smittevern i forbindelse med idrettsarrangementer. Grunnet den spesielle situasjonen vi er inne i med tanke på COVID-19 velger Hallingløpet å:

-Refundere 50% av startkontingenten til alle kjørere dersom løpet i sin helhet må avlyses på grunn av COVID-19

-Dersom løpet må redusere antall startende på grunn av COVID-19, vil de som ikke får starte refundert sin startkontingent med 50%.

Ved avlysning av klasser eller hele løpet på grunn av værforhold, vil 50 % av innbetalt startkontingent refunderes

Ut over dette vil det ikke gis refusjon av startkontingent ved avlyst løp, eller dersom en deltaker ikke kan stille til start, uavhengig av årsak.


Hallingen Hundekøyrarlag