Hallingen Hundekøyrarlag - Hundekjøring 
Faktura adresse: Hallingen Hundekøyrarlag v/Kjell Bergom, Sparebank1, 3550 Gol 
Bankkonto: 2324.07.11176
Kontaktperson:Liv Bjørsvik
Mob: 950 88 321

Hjemmeside: www.hallingen.org

Hallingen Hundekøyrarlag