160 km 8-spann
1 Hilde Askildt 11:15:09
2 Knut Olav Grimdalen 11:39:13
3 Atle Bjerke 11:41:02
4 Marius Rognstad 12:31:03
5 Arne Borud 12:44:32
6 Bård Kjønsberg 12:44:33
7 Olav Kjetil Bang 13:07:45
8 Silje Botnen Bergom 14:05:22
9 Daniel Dornberger 14:24:11
160 km åpen klasse
1 Erik Skoveng 09:50:29
2 Bjørnar Andersen 09:55:48
3 Petter Swift 10:50:06
4 Øyvind Skogen 10:55:33
5 Jan Bjerkeli 11:18:06
6 Ole Chr. Haga 11:24:25
7 Kenneth Nilsen 11:29:42
8 Espen Molenar 11:45:21
9 Åsmund Pedersen 11:55:32
10 Eivind Flekstad 13:16:33
90 km 8-spann
1 Espen Borgersen 05:34:08
2 Geir Wiik 05:45:59
3 Mai Britt Hamre 05:49:24
4 Lars Thorbjørnsen 06:06:06
5 Svein Erik Strand 06:10:25
6 Hans Chr. Ørjestad 06:16:50
7 Eva Goberg 06:25:30
8 Lars E. Gausen 06:36:40
9 Sara Botten Bergom 07:25:34
40 km nordisk
1 Brit Mikalesen 02:31:25
2 Bjørn Lie 02:34:02
40 km 4-spann
1 Eivind Strøm 02:38:32
2 Jan Erik Kalberg 02:49:16
3 Marte Eidsvold 02:54:29
40 km 6-spann
1 Marte Heilemann 01:54:08
2 Rune Bakke 02:05:24
3 Marit Stratton 02:18:01
4 Tore Hunskår 02:21:20
5 Pia Skjærsveen 02:34:54
6 Lasse Gjerde 02:32:00
7 Hege Bjørnstad 02:35:20
8 Trond Merkesdal 02:39:44
9 Jan Håvard Haugland 03:06:03
10 Cris Grum 03:40:15
40 km 8-spann
1 Terje Svendsrud 01:50:00
2 Terje Mathisen 01:51:10
3 Ole Johnny Dokken 01:54:51
4 Alf Petter Pedersen 01:54:51
5 Henning Dokken 02:12:15
6 Erik Andersen 02:13:33
7 Jon Olav Borgebund 02:15
8 Kjell Bergom 02:29:57