Hallingløpet 2021

Dato: 26.09.20 22:08

No er tida inne for å byrje å planlegge løp. Vi i Hallingen hundekøyrarlag ynskjer med dette velkomen til Hallingen 2021.
Sett av datoen 19-21 februar!

Meir informasjon om klassar og påmelding kjem fortløpande!
Hallingen har alltid vore eit løp med fokus på mellom anna rekrutering og alle som er glad i sporten. Difor er vi i Hallingen hundkøyrarlag stolte av å få moglegheita til å samarbeide med Breddecup langdistanse hundekøring 2021. Breddecupen er eit spennande nytt konsept, eit samarbeid mellom fleire klubbar/ løp. Hensikt er å bidra og ta vare på motivasjon og konkurransemoglegheiter for nye utøvarar, og dessutan være eit bidrag til breidda i sporten.
Her er ei lenke til Breddescupen si heimeside for meir spennande informasjon.
Breddecup Langdistanse Hundekjøring
Helsing
Hallingen hundekøyrarlag

Hallingen Hundekøyrarlag