Det kan bli forandringer på de første startnr. på 164 8sp

Skrevet av: Rolf S. Bjørnstad         Dato: 16.01.14 14:42

164km 8 spann: Her skal de første startnumrene ha parkering til høyre for hovedinngangen på Ranten.
Her ble det litt kaos i fjor.
I år må vi gjøre det på følgende måte:
Start nr 1 og 2 står nærmest hovedinngangen, så 3 og 4 osv helt til ca nr 12-14.
De som kommer først til Ranten av disse må parkere innerst og få startnr 12 (14).
Så første del av startlista kan bli forandret av praktiske årsaker. Håper dere har forståelse for dette.

Eventuelt kan de med lavest startnummer vente med å parkere til de som skal innerst har kommet.

Hallingen Hundekøyrarlag